Åbning af P-hus Hannemann
Nyhed — Ørestad

ÅBNINGEN AF P-HUS HANNEMANN ER DESVÆRRE UDSKUDT, HVORFOR NEDENSTÅENDE DATOER IKKE ER RETVISENDE.

 

Mandag den 4. januar 2021 åbner det nye Parkeringshus, P-hus Hannemann, i den østlige ende af Hannemanns Allé. 

Parkeringshuset åbner kl. 7:00, hvor By & Havns Parkeringsafdeling vil stå klar til at byde velkommen og svare på spørgsmål. Derudover håber vi på at kunne byde på en varm kaffe og en goodie bag til de første 200 morgenfriske parkanter.

Parkeringshuset, der er rundt, er tegnet af Årstiderne Arkitekter og har samlet plads til ca. 560 køretøjer fordelt på syv etageomgange. Parkeringshuset er opført af 5E. 

Facaderne på parkeringshuset er perforerede hvilket, ud over at gøre parkeringshuset lyst og imødekommende at færdes i, også skaber en naturlig udluftning. På facadens yderside er der i hele parkeringshusets højde etableret plantekasser med diverse siv- og græsplanter, som inden for et par år giver parkeringshuset en grøn facade. Rundt om parkeringshuset er der anlagt bede og plantet træer. Ydermere er parkeringshusets center også begrønnet.

Hvem kan bruge parkeringshuset?

Parkeringshuset er offentligt tilgængeligt og er åbent hele døgnet.

Parkeringshuset skal primært betjene ansatte og gæster til erhvervsbyggerierne i den østlige ende af Hannemanns Allé og langs Metrovej. 

På sigt skal parkeringshuset også betjene boligerne, der opføres på byggefeltet nord for parkeringshuset, hvor der i dag er terrænparkering.

Parkering i P-hus Hannemann er tilladt med gyldig digital p-tilladelse fra PARKinCPH til Ørestad samt mod betaling via app eller betalingsautomat.

Du kan læse mere om priser og vilkår her.

Opladning af elbiler

Parkeringshuset er indrettet med 18 ladepladser til opladning af elbiler. Alle ladepladser er forsynet med en 22 kW ladeboks, som drives af ladeoperatøren Spirii.

Opladning af elbiler er tilgængeligt for alle brugere uden krav om abonnement på opladning. For parkeringskunder med digital p-tilladelse fra PARKinCPH er prisen for opladning 2,50 kr./kWh. Du kan bestille en voucher til opladning via din profil på PARKinCPH eller ved at sende en mail til parkering@byoghavn.dk.

For øvrige brugere er prisen 3,50 kr./kWh.

Opladning er muligt via appen Spirii Go eller med ladekort fra Spirii. Du kan læse mere og bestille ladekort her: https://spirii.dk/produkter/spiriikey/

Handicapparkering

I selve parkeringshuset er der indrettet 17 parkeringspladser til brug for parkanter med gyldigt handicapparkeringskort. Det er gratis at benytte handicapparkeringspladserne. Det er dog en forudsætning for brug af handicappladserne, at handicapparkeringskortet er placeret synligt og letlæseligt i frontruden.

Derudover er der indrettet 4 parkeringspladser uden for parkeringshuset til brug for parkanter med høje handicapbusser. Parkeringspladserne er placeret lige øst for indkørslen til parkeringshuset.

Parkeringshuset har en frihøjde på 2,10 meter. 

Lukning af P-plads Hannemann Nord

Fra mandag den 11. januar 2021 lukker den midlertidige terrænparkeringsplads P-plads Hannemann Nord, som ligger på byggefeltet nord for det nye parkeringshus.

Alle køretøjer skal derfor være fjernet senest midnat søndag den 10. januar.

Lukningen sker som en naturlig følge af, at P-hus Hannemann tages i brug.

På byggefeltet, hvor den midlertidige parkeringsplads ligger, skal der primært opføres boliger. Byggeriet heraf forventes at opstarte i løbet af 2021.

P-plads Hannemann Nord