Servicemeddelelse
Hofor arbejder på P-plads Gittervej uge 16-26
Nyhed — Nordhavn

I forbindelse med rettelse af udløbsbygværk optager Hofor 13 parkeringspladser til deres byggeplads i den sydlige ende af P-plads Gittervej

Arbejdet er opstartet i indeværende uge og forventes afsluttet 1. juli.