Servicemeddelelse
Lukning af P-plads Southampton
Nyhed — Nordhavn

Medio februar lukker den midlertidige terræn parkeringsplads, P-plads Southampton. P-plads Southampton ligger for enden af Kronløbsbassinet, tættest på Sundmolen.

 

Den præcise dato for lukningen varsles med skiltning på parkeringspladsen minimum en uge inden lukningen.

 

Parkeringspladsen lukker, da der skal opføres et boligbyggeri på arealet.

 

For parkering henvises til P-plads Gittevej, P-hus Lüders, Sundmolen samt P-plads Glückstadsvej.