Servicemeddelelse
Midlertidig lukning af passage fra P-plads Glückstadsvej til Meny den 5. august
Nyhed — Nordhavn

I forbindelse med asfaltering af cykelsti på Southamptongade, er det ikke muligt at benytte passagen fra P-plads Glückstadsvej til Meny onsdag d. 5. august.