Servicemeddelelse
Midlertidig afspærring af p-pladser på P-plads Glückstadsvej 2-6. oktober
Nyhed — Nordhavn

Fra fredag d. 2. oktober til og med tirsdag d. 6 oktober afspærres de 8 bagerste parkeringspladser på P-plads Glückstadsvej. Parkeringspladserne kan derfor ikke anvendes i denne periode.

Spærring skyldes støbningsarbejde på det tilstødende byggefelt 1.36.

Ved mangel på ledige parkeringspladser henvises til P-plads Tromsøgade på den modsatte side af Southamptongade.

De omfattede p-pladser er vist på nedenstående billede.

Afspærring på P-plads Glückstadsvej