Servicemeddelelse
Midlertidig afspærring af p-pladser på Sundmolen den 11. og 16. marts
Nyhed — Nordhavn
I forbindelse med byggeriet på spidsen af Sundmolen er der brug for at transportere en rammemaskine til og fra byggepladsen. Det er en stor maskine så for at dette kan lade sig gøre er vi nødt til midlertidigt at inddrage 12 parkeringspladser på "Dronningepladsen", da maskinen skal forbi denne vej. Rammemaskinen er foreløbig planlagt til at skulle passere på følgende datoer og afspærring vil blive opsat dagen forinden og fjernet igen så snart den har passeret:
  • 11. marts
  • 16. marts
Det er afgørende, at afspærringen respekteres, da det ellers ikke er muligt at få rammemaskinen transporteret til og fra byggepladsen.
Vi beklager de gener dette vil medføre.