Ny strategi for opladning af elbiler tager Ørestads beboere med på råd
Nyhed — Ørestad

Onsdag den 5. februar afholdte By & Havn workshop om opladning af elbiler i Ørestad. Her kom der mange gode borgerinput, som By & Havn tager med i det videre arbejde med ny strategi og nye løsninger for opladning af elbiler i By & Havns parkeringsanlæg i Ørestad.


Blandt workshoppens deltagere var både nuværende, kommende og potentielle elbilsejere i Ørestad. Heidi Olsen, Chef for Parkering i By & Havn, siger: 

 

Vi er utrolig glade for, at så mange deltog i workshoppen og bidrog til den samlede forståelse af, hvordan tingene fungerer som elbilejer, og hvilke udfordringer vi er nødt til at adressere. For os er det rigtig vigtigt, at vi tager brugerne af parkeringsanlæggene med på råd, når vi nu begynder at teste forskellige løsningskoncepter som led i arbejdet hen mod en samlet forretningsstrategi på elbilområdet.

 

Workshoppen bidrager væsentligt til arbejdet med en ny strategi for opladning af elbiler i By & Havns parkeringsanlæg i Ørestad, og borgerinddragelsen bliver et centralt led i det videre strategiarbejde, der bygger på både kvantitative og kvalitative analyser. Fra workshoppen kom blandt andet følgende synspunkter til udtryk:

 • Både tilgængeligheden og afstanden til ladefaciliteterne har afgørende betydning
 • Tydeligere skiltning/information ved elbilpladserne
 • Der skal arbejdes på at fremme forståelse for, at ladepladserne er forbeholdt opladning – ikke parkering. Evt. regulering kan være nødvendigt
 • Flere udbydere per parkeringshus (valgfrihed) bliver betragtet positivt
 • Den primære opladning blandt beboere sker i aften- og nattetimerne, hvor bilen typisk holder parkeret +12 timer og derfor sagtens kan oplade ved lav hastighed.
 • Mulighed for hurtig opladning kan være fordelsagtigt i nogle henseender. Det er dog langt fra alle elbiler, der kan benytte hurtigladere.
 • By & Havn skal skabe tryghed for elbilbrugerne ved at have en håndgribelig strategi for udbredelsen af ladefaciliteter. Denne skal kommunikeres til brugerne.
 • Ønske om, at By & Havn tilbyder faste p-pladser i p-anlæg, der af kapacitetsmæssige årsager tillader dette, med mulighed for installation af privat ladeboks.
 • Efterspørgsel på lademuligheder ved Nordre Fælled Kvarteret.

 

Flere ladepunkter på vej

Der hersker ingen tvivl om, at der er behov for flere ladepunkter i parkeringshusene i Ørestad for at imødekomme den stigende efterspørgsel, og borgerne kan forvente at se en udvidelse af den eksisterende ladekapacitet i løbet af foråret.

Ved valg af ladeoperatør vægtes særligt fysisk og økonomisk tilgængelighed højt. Ved tilgængelighed indgår parametre som: Hvem kan benytte ladeboksene? Hvilke betalingsmuligheder kan anvendes? Hvad koster det at oplade? By & Havn ønsker at tilbyde et åbent ladenetværk, hvor alle får nem adgang til opladning til en rimelig kW pris.

De nye ladeboks opsættes side om side med de eksisterende ladebokse og skal således ses som en udvidelse af den eksisterende ladekapacitet i By & Havns parkeringsanlæg i Ørestad.

Nærmere information om antallet af ladestandere, og hvilke p-anlæg disse opsættes i offentliggøres snarest.

 

Skiltning og information ved ladepladserne

Udover flere ladepunkter vil By & Havn allerede nu tage fat på flere af de forslag, som kom frem på workshoppen. I løbet af den nærmeste tid bliver blandt andet skiltning og information ved ladeboksene opgraderet, så det kommer til at fremstå tydeligere, hvordan ladepladserne skal anvendes.

 

Regulering af ladepladserne

På workshoppen blev det fremhævet, at ladepladser i høj grad bliver brugt til langstidsparkering og ikke kun ”under opladning”, som den aktuelle skiltning henviser til.

Parkering i Ørestad sker i kollektive parkeringsanlæg. Ladefaciliteterne indgår derfor i den kollektive og bæredygtige tankegang, hvorfor antallet af ladepunkter og antallet af elbiler ikke kommer til at matche 1:1.

Der ligger derfor et stykke arbejde i at finde den rette balance mellem antallet af ladepunkter, antallet af elbiler og reguleringen af ladepladserne. Denne udfordring er noget, By & Havn vil se nærmere på i den kommende tid og forskellige tiltag vil blive afprøvet.

Lademuligheder ved Nordre Fælled Kvarteret

By & Havn er også tidligere blevet mødt med et stort ønske om etablering af lademuligheder ved Nordre Fælled Kvarteret og har i den forbindelse været ved at afsøge forskellige muligheder, b.la. om de eksisterende lysarmaturer kunne indgå i en løsning.

Det er forventningen, at der kommer lademuligheder ved Nordre Fælled Kvarteret senest med udgangen af maj måned i år, hvor den endelige løsning vil blive præsenteret.

Det er endnu ikke afklaret om ladepunkterne etableres på den nordlige eller sydlige Nordre Fælled p-plads.

P-plads Nordre Fælled Nord

P-plads Nordre Fælled Nord

I Ørestad er det også muligt at parkere i andre parkeringshuse/kældre, som ikke ejes af By & Havn – og på forskellige veje i Ørestad. Disse parkeringssteder er ejet af andre interessenter, grundejere eller Københavns Kommune. Ladefaciliteter på disse steder er de enkelte ejere ansvarlige for at etablere.

 

FAKTA: Opladning af elbiler i By & Havns parkeringsanlæg i Ørestad

 • By & Havn opfører, driver og vedligeholder parkeringsanlæg i Ørestad. Parkeringsanlæggene opføres i takt med byudviklingen. 
 • I Ørestad driver By & Havn 6 parkeringshuse og 9 midlertidige parkeringsanlæg. 
 • By & Havn har etableret 28 ladepunkter med op til 22 kW i de permanente parkeringshuse. Ladepunkterne betjenes af E.ON.
 • By & Havns nye strategi for udvidelse af ladefaciliteter skal sætte rammerne for de fremtidige opladningsmuligheder i By & Havns parkeringsanlæg.