Nyt om parkering i Hannemannskvarteret
Nyhed — Ørestad

Fra 1. juli 2020 begynder der at ske aktivitet i udviklingen af Hannemannskvarteret på østlige side af Royal Arena. Den midlertidige parkeringsplads P-plads Arena nedlægges for at gøre plads til opførsel af skole, svømmehal, boligbyggeri og parkeringshus.

Lukning af P-plads Arena

Den midlertidige parkeringsplads, P-plads Arena, lukker tirsdag den 30. juni kl. 23.59. Alle køretøjer skal være fjernet fra parkeringspladsen inden midnat.

På arealet, hvor den midlertidige parkeringsplads ligger, opføres en kommunal skole og en svømmehal. Du kan finde mere information om disse projekter her

I Hannemannskvarteret opføres endvidere boliger samt et parkeringshus. Du kan læse mere om det kommende P-hus Arena i afsnittet nedenfor.

Hvor kan jeg parkere?

For parkering henvises til parkeringspladserne Nordre Fælled Nord, Nordre Fælled Syd samt P-hus Ejler Bille. Venligst bemærk, at parkering på P-plads Nordre Fælled Nord og P-plads Nordre Fælled Syd kun er tilladt med digital parkeringstilladelse fra PARKinCPH.

Oversigtskort over udsnit af parkeringsanlæg omkring Hannemannskvarteret

Oversigtskort over udsnit af parkeringsanlæg omkring Hannemannskvarteret

Oversigt over P-plads Nordre Fælled Nord

Oversigt over P-plads Nordre Fælled Nord

Reserveret parkeringsareal til Royal Arena

Fra den 1. juli 2020 reserveres 60 parkeringspladser til Royal Arena i den østlige ende af P-plads Nordre Fælled Nord.

Parkeringsarelet indrammes med kajsten, kæder og skiltning. Det reserverede areal er markeret med orange på oversigtskortet over parkeringspladsen.

Fra 1. juli 2020 er det således kun parkanter med gyldig p-tilladelse udstedt af Royal Arena, der må benytte dette areal. 

De øvrige ca. 400 parkeringspladser på P-plads Nordre Fælled Nord kan fortsat benyttes på normal vis.

Byggeriopstart af P-hus Arena

Byggeriet af det kommende parkeringshus på Hannemanns Allé ved Royal Arena, P-hus Arena, forventes at starte i løbet af 3. kvartal 2020. P-hus Arena får samlet plads til ca. 400 biler fordelt på 7 plan. Parkeringshusets facade beklædes med trælameller.

Udover at servicere borgere og erhverv i og omkring Hannemannskvartert skal parkeringshuset også betjene VIP-kunder til Royal Arena. Det betyder, at dele af parkeringshuset, i forbindelse med events i Arenaen, reserveres til Royal Arenas VIP-kunder på samme måde som det i dag sker på P-plads Arena.

Parkeringshuset forventes at være klar til ibrugtagning 1. kvartal 2022.

Rendering af P-hus Arena, set fra det nord-østlige hjørne

Rendering af P-hus Arena, set fra det nord-østlige hjørne