Nyt om parkering på Sundmolen
Nyhed — Nordhavn

I løbet af de kommende måneder sker der større ændringer i parkeringsforholdene i den østlige ende af Sundmolen i Nordhavn. Ændringerne skyldes dels, at byggeriet af arkitektfirmaet BIG's nye hovedkontor på spidsen af Sundmolen starter, at en større renovering af Pakhus 47 går i gang, samt at der er gang i flere infrastrukturprojekter på Sundmolen. Samtidig arbejdes der i disse dage for at omdanne sektion c i Pakhus 52 til midlertidigt parkeringsareal. Nedenfor kan du læse om, hvordan disse projekter påvirker parkeringsforholdene.

Parkeringspladser på spidsen af Sundmolen lukker fra 26. februar

Fra fredag den 26. februar lukker parkeringspladsen på spidsen af Sundmolen.

Alle køretøjer skal være fjernet senest fredag den 26. februar kl. 18.00.

Lukningen af parkeringsarealet skyldes, at byggeriet på byggefelt 5.11 starter. På spidsen af Sundmolen opfører arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group nyt hovedkontor.

Fra uge 9 er det derfor ikke længere muligt at parkere øst for Pakhus 48.

Parkeringsplads på spidsen af Sundmolen
Billede af Pakhus 48

Renovering af Pakhus 47

Fra begyndelsen af april starter By & Havn en totalrenovation af Pakhus 47 på sydsiden af Sundmolen.

I forbindelse med renoveringsarbejdet er det nødvendigt at nedlægge parkeringspladserne langs pakhusets sydlige og nordlige facade til byggeplads.

Fra onsdag den 31. marts kan parkeringspladserne langs Pakhus 47 på Klubiensvej og Sundkaj ikke længere benyttes.

Renoveringsarbejdet forventes at pågå i 2021 og 2022. 

Parkeringspladserne mellem Pakhus 47 og Pakhus 48 forventes at kunne opretholdes gennem hele perioden. 

Midlertidig overdækket parkering i Pakhus 52

De sidste par måneder har By & Havn arbejdet med at indrettet sektion c i Pakhus 52 på den nordøstlige side af Sundmolen til parkeringsareal. 

Det bliver plads til parkering af 64 køretøjer i Pakhus 52. 

By & Havn afventer tilladelse fra Københavns Kommune, men forventer at parkeringspladserne i Pakhus 52 kan tages i brug i starten af foråret. 

Parkeringspladserne i Pakhus 52 forventes at kunne opretholdes indtil parkeringskælderen på Kronløbsøen kan tages i brug, forventeligt i løbet af sommeren 2022. 

Billede af Pakhus 52

Hvor kan jeg parkere på og omkring Sundmolen?

Som det fremgår af nedenstående oversigtskort over parkeringsmulighederne på Sundmolen, så er der fortsat gode parkeringsmuligheder i både den østlige og vestlige ende af Sundmolen, særligt på parkeringspladsen mellem Pakhus 54 og Pakhus 53 samt på parkeringspladsen mellem Pakhus 47 og Pakhus 48. Endvidere er der gode parkeringsmuligheder omkring Pakhus 52.

Såfremt det ikke er muligt at finde parkering på Sundmolen, henviser vi til parkering på Levantkaj eller på P-plads Glückstadsvej ved Århusgadekvarteret. Begge parkeringspladser er inkluderet i By & Havns parkeringsabonnementer for beboere og erhverv i Nordhavn.

Du kan læse mere om de mange projekter på Sundmolen på By & Havns website: https://byoghavn.dk/nordhavn/sundmolen/

Oversigtskort Sundmolen