Servicemeddelelse
Omlægning af P-plads Gittervej fra uge 7
Nyhed — Nordhavn

I forbindelse med opførelsen af en bådebro i Nordbassinet omlægges P-plads Gittervej. Arbejdet med omlægningen af parkeringspladsen starter i næste uge, mandag d. 15. februar.

Fra mandag den 15. februar lukkes de to nordligste rækker p-pladser mod Kalkbrænderihavnsgade, markeret med rød, midlertidigt, da kørselsretningen på parkeringspladsen skal vendes om og parkeringspladserne derfor skal stribes om. Udkørsel fra parkeringsplads kan derfor nu kun ske via Marmorvej og ikke via Sandkaj. Alle køretøjer skal være flyttet senest mandag morgen kl. 08.00. 

Fra mandag den 22. februar lukkes parkeringspladserne nærmest Nordbassinet (markeret med gul) permanent. Der åbnes samtidig for brug af alle parkeringspladser mod Kalkbrænderihavsgade (rød og grøn markering).

Fra uge 8 og fremover, skal tilkørsel til P-plads Gittervej ske via Sandkaj, mens udkørsel kun er muligt via Marmorvej.