Stort engagement ved workshop om elbiler i Nordhavn - nye tiltag for opladning af elbiler på vej
Nyhed — Nordhavn

By & Havn afholdte den 29. oktober en workshop om fremtidens opladning af elbiler i Nordhavn. De mange konstruktive input fra beboerne fører nu til nye tiltag og indgår som del af en ny strategi for lademuligheder i Ørestad og Nordhavn.

Tirsdag aften afholdte By & Havn en workshop om opladningsmulighederne af elbiler i Nordhavn. Både nuværende, kommende og potentielle elbilsejere var mødt op i Energy Hub i Nordhavn og bidrog med et stort engagement og gode input, der skal bidrage til at forbedre forholdene for elbilsejere.

By & Havn afholdte workshoppen som en del af en større analyse af fremtidens ladebehov og lademønstre, der skal danne ramme for en strategi for udvidelse af ladefaciliteterne i By & Havns parkeringsanlæg. Strategien forventes klar i begyndelsen 2021.

Heidi Olsen, Chef for parkering, udtaler:

Vi ønsker at understøtte den grønne transport og brugen af elbiler i Ørestad og Nordhavn – det skal være nemt at have en elbil, hvis man bor i de områder, vi udvikler. Det er det ikke på alle parametre lige nu, og derfor inviterede vi til workshop for, sammen med elbillisterne, at kortlægge de udfordringer, der er i dag og se på, hvordan vi gør det bedst i fremtiden. Vi er utrolig glade for, at så mange deltog, og der var mange gode snakke og input, som er uvurderlige bidrag til at skabe en god udvikling.

 

Flere involverende møder om elbiler

Deltagerne var positive over for initiativet til workshop, dialog og evaluering, og der var et stort ønske fra deltagerne om flere lignende arrangementer. By & Havn vil derfor fremover invitere til møder i både Nordhavn og Ørestad, hvor forholdene for elbiler kan vendes.

Inputtene fra tirsdagens workshop vil konkret blive udmøntet i en række pilotprojekter i bl.a. Nordhavn, hvor forskellige løsninger i forhold til kapacitet, teknologi, adfærd og regulering vil blive afprøvet.

Fra workshoppen tirsdag aften kom blandt andet følgende synspunkter til udtryk:

 • By & Havn skal tage ”førertrøjen” på og skabe et incitament for bilister til at skifte over til elbiler
 • By & Havn skal være tydelige i, hvordan parkeringsarealerne fremadrettet vil være betjent med ladestandere, så nuværende og fremtidige elbilbilister kan føle sig betrygget i, at man kan have elbil i Nordhavn
 • Ved valg af udbyder bør der tages højde for udbyderens volumen, pris, produkter samt den overordnede brugeroplevelse
 • Flere udbydere pr. parkeringshus bliver betragtet positivt
 • Der er størst efterspørgsel på de almindelige 22kW ladebokse, men der ønskes også et mindre udbud af hurtigladere
 • Tilgængelighed af ladefaciliteter tæt på egen bolig har afgørende betydning for køb af elbil
 • Tydeligere skiltning om reglerne for parkering på elbilpladserne
 • Tidsbegrænset parkering kan fremme udnyttelsen af ladepladserne
 • Opstilling af ladestandere på midlertidige parkeringspladser ønskes
 • Bydelsbilerne DriveNow og GreenMobility er velkomne, men det er vigtigt, at de ikke optager ladestanderne unødigt
 • Tænk gerne ”grøn el” ind i fremtidens løsning

 

Opstilling af E.on ladebokse på Sundmolen i december - pilotprojekt

På workshoppen løftede By & Havn sløret for det første pilotprojekt i Nordhavn, som er fire ladepladser der allerede i december måned etableres på Sundmolen, hvor der er stor efterspørgsel på ladefaciliteter. Det bliver de første ladestandere, som By & Havn opsætter på midlertidige parkeringspladser, da strategien hidtil har været, at ladefaciliteter alene etableres i de permanente parkeringsanlæg.

Helt konkret opsættes to 22kW ladebokse fra E.on på parkeringspladsen ved Sundmolehusene. Hver ladeboks har to udtag, så der samlet set bliver fire ladepladser. På ladepladserne indføres tidsbegrænset parkering. I dagstimerne mellem kl. 09.00-20.00 er parkering maks. tilladt i 3 timer (p-skrive påkrævet). I øvrige tidsrum er der ubegrænset parkering. Dette skal være med til at sikre en bedre udnyttelse af ladepladserne, så flest mulig får adgang til opladning.

Pilotprojektet forventes at køre et års tid med mulighed for løbende justeringer.

 

Abonnementskunder i Nordhavn kan bruge E.on ladefaciliteter på Marmormolen og Dampfærgevej

Abonnementskunder i Nordhavn med elbil får fra den 11. november adgang til ladefaciliteterne i P-kælder Marmorvej og P-plads Dampfærgevej.

I parkeringskælderen er der opsat to 22kW ladebokse med to udtag (fire ladepladser) fra E.on. Parkering er tilladt under opladning, og herefter skal bilen flyttes. På P-plads Dampfærgevej er der opstillet én 50kW quick charger fra E.on med mulighed for både AC og DC opladning. Parkering er tilladt i 30 min. med p-skive.

Abonnementet giver kun tilladelse til parkering på ladepladser. Ordningen er midlertidig og et supplement til ladestanderne i P-hus Lüders. Ladepladserne på Dampfærgevej er etableret af E.on. til ladning af EL-taxier, men p.t. er der et meget begrænset brug af ladepladserne og derfor har det været muligt, at åbne op for abonnementskunder i Nordhavn.

P-plads Dampfærgevej, parkering tilladt i 30 min. på ladepladserne for abonnementskunder i Nordhavn.

P-plads Dampfærgevej, parkering tilladt i 30 min. på ladepladserne for abonnementskunder i Nordhavn.

Fakta: Ny strategi for fremtidens opladning af elbiler

By & Havn har igangsat en analyse om fremtidens ladebehov og lademønstre, som skal danne ramme for en strategi for udvidelse af ladefaciliteterne i By & Havns parkeringsanlæg. Strategiens mål er at sikre, at beboere, besøgende, medarbejdere og virksomheder med el-biler i Ørestad og Nordhavn har nem adgang til opladning af deres el-bil.

I analysen undersøges blandt andet markedsforhold, brugeradfærd, teknologiske løsninger, kapacitetsforhold, forretningsmodeller, miljøforhold og miljøeffekter. Workshoppen tirsdag den 29. oktober indgår også som input til strategien, og parkeringskunderne i Ørestad vil ligeledes blive inddraget i processen med udviklingen af strategi for udvidelsen af ladefaciliteter.

By & Havn vil bruge det meste af 2020 på analysearbejdet og teste forskellige modeller for opladning af elbiler. I begyndelsen af 2021 vil strategien og handlingsplanen for fremtidens opladning af elbiler i Ørestad og Nordhavn blive præsenteret.