Servicemeddelelse
Udfordringer med opladning af Tesla biler i P-hus Lüders
Nyhed — Nordhavn

Grundet et meget ustabilt spændingsniveau på elforsyningen oplever flere Tesla-ejere udfordringer med opladning i P-hus Lüders. Udfordringen lader til at være isoleret til Tesla-biler. Spændingsniveauet må ligge på 230 volt +/- ti procent, men i P-hus Lüders kan vi konstatere, at det i perioder ligger højere end det tilladte og dette reagerer Tesla bilerne på. 

 

Foreløbige undersøgelser peger i retning af, at problemet skyldes udefra kommende støj på elnettet og derfor ikke er relateret til hverken ladestandere eller de elektriske installationer. Nu har vi derfor bedt elforsyningsselskabet, Radius, om hjælp til at identificere og løse problemet. Vi afventer pt. Radius’ analyser.

 

Vi beklager de udfordringer dette kan give og vi håber, at vi sammen med Radius hurtigst muligt får løst problemet.