Servicemeddelelse
2 øverste etager i P-hus Ejler Bille lukkes vinteren over
Nyhed — Ørestad

Da de øverste ramper i P-hus Ejler Bille bliver meget glatte i perioder med nattefrost, lukkes de to øverste etager for parkering vinteren over.