Servicemeddelelse
Adgang til Kronløbsøens parkeringskælder flyttes midlertidigt til nyopført bro
Nyhed — Nordhavn

Tirsdag den 27. juni blev den første af to nye permanente broer, der skal forbinde Kronløbsøen og Sundmolen løftet på plads. Den nye bro, som er øens østlige og som ligger ud mod Kronløbsbassinet, vil i hele juli måned fungere som midlertidig adgangsvej for fodgængere til Kronløbsøens parkeringskælder mens øens anden permanente bro mod vest etableres. Den vestlige bro erstatter den midlertidige adgangsbro, som hidtil har været adgangsvejen til parkeringskælderen. Fra slutningen af juli vil det være muligt for fodgængere til Kronløbsøens parkeringskælder, at benytte både den østlige og vestlige bro.

Se broernes placeringer på oversigtskortet nedenfor.