Servicemeddelelse
10. juni - 3. juli: Asfaltarbejder på Ørestads Boulevard påvirker adgang til p-husene
Nyhed — Ørestad

Vi er i By & Havn blevet gjort opmærksom på, at Københavns Kommune fredag den 10. juni påbegynder renovering af Ørestads Boulevard på strækningen mellem Vejlands Allé og Ejler Billes Allé, samt den østlige strækning af Arne Jacobsens Allé.

Københavns Kommune forventer at arbejdet afsluttes søndag den 3. juli 2022. Dog kan sluttidspunktet forrykkes i forhold til nedbør, da asfalt ikke kan lægges i regnvejr.

 

Varsling om trafikale ændringer


Arbejdet betyder, at Ørestads Boulevard i perioder vil blive afspærret i perioder ligesom der kan forekomme omkørsler. Arne Jacobsens Allé vil i en periode være ensrettet.

Københavns Kommune vil af hensyn til trafikafvikling udfører asfalteringen i etaper også fordelt på aften- og nattetimerne. Arbejdet udføres i følgende tidsrum: 09:00 – 05:00.

 

Berørte parkeringsanlæg

Brugere af nedenstående parkeringsanlæg vil blive berørt af arbejderne:

P-hus VM Bjerget

I forhold til ind- og udkørsel til P-hus VM Bjerget oplyser Københavns Kommune, at der kan forekomme periodevis ventetid, da Ørestads Boulevard i perioder vil være afspærret.

 

P-hus Kay Fisker

I forhold til ind- og udkørsel til P-hus Kay Fisker oplyser Københavns Kommune, at den østlige ende af Arne Jacobsens Allé vil blive ensrettet mens arbejderne pågår. Det betyder, at udkørsel fra P-hus Kay Fisker kun kan ske via Slusevej til Kongelundsvej. Gennemkørsel til Slusevej er i dag kun tilladt for busser, men Københavns Kommune oplyser, at der bliver lagt kørepladser ud, så gennemkørsel muliggøres.

Ønsker man at undgå denne omkørsel kan man med fordel parkere i P-hus Edvard Thomsen.

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen på mail vejvedligehold@tmf.kk.dk.