Delvis lukning af P-plads Ejler Billes Allé
Nyhed — Ørestad

Fra søndag den 22. august 2021 lukkes den sydlige ende af parkeringspladsen på hjørnet af Else Alfelts Vej/Ejler Billes Allé. Lukningen skyldes, at byggeriet af de kommende boliger på byggefelt 1.12 påbegyndes.

Nyt boligfællesskab på vej

Fra søndag den 22. august kl. 18.00 lukkes den sydlige ende af P-plads Ejler Billes Allé i Ørestad Syd.

Arealet der lukkes for parkering er markeret med rød. Alle køretøjer skal være fjernet fra området senest søndag den 22. august kl. 18.00.

Lukningen skyldes, at byggeriet af bofællesskabet Grønne Eng påbegyndes. Byggeriet forventes at starte mandag den 23. august 2021.

Boligerne forventes at være klar til indflytningen i 2023.

For mere information om det kommende bofællesskab, læs mere på projektets hjemmeside: https://www.eco-village.dk/projekter/orestad-syd-amager/

Reduktion af P-plads Ejler Billes Allé

Reduktion af P-plads Ejler Billes Allé

Placering af det kommende P-hus Asger Jorn

Placering af det kommende P-hus Asger Jorn

Flere parkeringshuse på vej i Ørestad Syd

By & Havn opfører over de kommende år to nye parkeringshuse i Ørestad Syd.

I den østlige ende af Asger Jorns Allé opføres P-hus Asger Jorn. By & Havn afholder i øjeblikke arkitektkonkurrence på parkeringshusets facader og kantzone. P-hus Asger Jorn får plads til ca. 600 biler og forventes at være opført primo 2024. Du kan læse mere om konkurrencen og visionen for parkeringshuset her.

På hjørnet af Ejler Billes Allé/Richard Mortensens Vej opfører By & Havn et mindre parkeringshus med plads til ca. 200 biler. Parkeringshuset på Ejler Billes Allé forventes ligeledes at være opført i løbet af 2024.

Parkeringsforhold frem til p-husene kan tages i brug

P-plads Ejler Billes Allé reduceres til 37 parkeringspladser.

For at skabe bedst mulige parkeringsforhold for beboere i Skovkvarteret samt parkanter til Kalvebod Fælled Skole, indskrænkes parkeringsmulighederne for håndværkere.

Det betyder, at brugere af By & Havns parkeringsabonnement til håndværkere fremover ikke kan benytte parkeringspladsen. Håndværkere henvises fremover til parkering i P-hus Ejler Bille, samt på parkeringsarealet på byggefelt 8, langs Ørestads Boulevard. 

I tilfælde, hvor P-plads Ejler Billes Allé er fuldt belagt henvises til parkering i P-hus Ejler Bille, som ligger ca. 350 meter fra parkeringspladsen.

Billede af P-hus Ejler Bille

For parkering henvises til P-hus Ejler Bille