Flere ladepladser i Ørestad og Nordhavn i september
Nyhed —

I løbet af september udvides antallet af ladepladser i tre af By & Havns parkeringsanlæg i Ørestad og Nordhavn. Opsætningen af ladepladserne sker med støtte fra en statslig tilskudspulje til udbredelse af ladeinfrastruktur. 

I løbet af september kan beboere i Ørestad og Nordhavn se frem til flere ladepladser på tre udvalgte parkeringsanlæg. Opgraderingen sker som led i et statsligt støttet udviklings- og demonstrationsprojekt om fremme af elbiler i byerne.

De nye ladepladser vil blive drevet af ladeoperatørselskabet Spirii.

P-hus Richard Mortensen

I løbet af september vil By & Havn åbne op for 6 nye ladepladser i P-hus Richard Mortensen, i Ørestad Syd. 

Antallet af ladepladser udvides således fra 4 til 10 ladepladser.

De 6 nye ladepladser etableres ved siden af de eksisterende 4 E.on ladepladser.

Installationsarbejdet med etablering af de nye ladepladser forventes at opstarte i uge 36.

I forbindelse med installationsarbejdet vil det være nødvendigt at afspærre nogle parkeringspladser ligesom det kan blive nødvendigt midlertidigt at lukke for strømmen til de eksisterende ladepladser.

Billede fra P-hus Richard Mortensen

Billede fra P-hus Richard Mortensen

Billede fra P-hus Bjerget

Billede fra P-hus Bjerget

P-hus Bjerget

Når installationsarbejdet i P-hus Richard Mortensen er færdigt, fortsættes arbejdet i P-hus Bjerget i Ørestad City, hvor der ligeledes etableres 6 nye ladepladser.

Antallet af ladepladser i P-hus Bjerget udvides således fra 4 til 10 ladepladser.

De nye ladepladser etableres i stueplan på skråparkeringspladserne ved Restaurant Rasoi.

I forbindelse med installationsarbejdet vil det være nødvendigt at afspærre nogle parkeringspladser ligesom det kan blive nødvendigt midlertidigt at lukke for strømmen til de eksisterende ladepladser.

P-hus Lüders

I P-hus Lüders i Århusgadekvarteret i Nordhavn vil By & Havn åbne op for 12 nye ladepladser. 

Antallet af offentlige tilgængelige ladepladser udvides derved fra 12 til 24 ladepladser. Derudover er der fortsat fire ladepladser reserveret til bybiler fra GreenMobility og ShareNow. 

De 12 nye ladepladser etableres på 1. sal. De nye ladepladser forventes at være i drift inden udgangen af september. 

I forbindelse med installationsarbejdet vil det være nødvendigt at afspærre nogle parkeringspladser ligesom det kan blive nødvendigt midlertidigt at lukke for strømmen til de eksisterende ladepladser.

Billede af P-hus Lüders

Spørgeundersøgelse om barrierer for køb af elbil

Som led i projektet gennemfører By & Havn i september en spørgeskemaundersøgelse blandt bilejere i Nordhavn og Ørestad. Undersøgelsen er målrettet både eksisterende og kommende elbilejere.

Undersøgelsen har til formål at undersøge holdningen blandt private forbrugere til elbiler generelt, undersøge barrierer for realisering af køb af elbil, samt undersøge udfordringerne ved at køre elbil blandt eksisterende elbilsejere.