Servicemeddelelse
Geotekniske undersøgelser på P-plads Tromsøgade i uge 7 & 8
Nyhed — Nordhavn

Som led i salget af byggefelt 2.04 i Nordhavn, skal der udføres geotekniske undersøgelser på den midlertidige P-plads Tromsøgade ved PFA.

Af hensyn til det store pres, der er på parkering i Nordhavn, er arbejdet planlagt til at blive udført i uge 7 & 8, hvor mange holder vinterferie og vi derfor forventer et mindre pres på parkeringspladsen. Igen, af hensyn til parkeringspresset, er arbejdet fordelt ud over to uger, således at den ene halvdel lukkes i uge 7, mens den anden halvdel lukkes i uge 8, således at der I hele perioden vil være parkeringsmuligheden, om end et reduceret antal.

NREP, der foretager de geotekniske undersøgelser, forestår selv den nødvendige afspærring og vi beder venligst om at afspærringerne respekteres, således at arbejdet kan gennemføres på kortest mulig tid.