Lukning af midlertidige parkeringspladser i Århusgadekvarteret
Nyhed — Nordhavn

Fredag den 30. september nedlægges de tre midlertidige parkeringspladser i Århusgadekvarteret i Nordhavn: P-plads Gittervej, P-plads Tromsøgade og P-plads Glückstadsvej.

Køretøjer, der er parkeret på disse parkeringspladser skal være fjernet senest fredag d. 30. september kl. 10.00. Køretøjer der ikke fjernes rettidigt vil blive fjernet af politiet på ejerens regning.

Lukningen af de midlertidige parkeringsarealer sker som følge af, at By & Havns dispensation til de midlertidige parkeringsarealer er ophørt med åbningen af parkeringskælderen på Kronløbsøen som har tilført 1.000 nye parkeringspladser i Nordhavn.

For parkering i Århusgadekvarteret henvises fremover til P-hus Lüders samt P-kælder Kronløbsøen.

 

Særligt vedr. håndværkerparkering

Brugere af produktet 24/7 håndværker Nordhavn skal være særligt opmærksomme på, at dette produkt efter den 30. september ikke længere giver adgang til parkering i Århusgadekvarteret. Har man som håndværker brug for parkering i Århusgadekvarteret skal man efter den 30. september købe produktet 24/7 erhverv Nordhavn som giver adgang til P-hus Lüders og P-kælder Kronløbsøen. Alternativt kan man også parkere i de to parkeringsanlæg mod betaling af gældende timetakst.