Servicemeddelelse
P-plads Containervej lukker per 21. februar
Nyhed — Nordhavn

Parkeringspladsen lukker permanent per 21. februar som er sidste anvendelsesdag, da der skal bygges på byggefeltet som parkeringspladsen ligger på.

For parkering henvises til P-plads Levantkaj og P-hus Orient Plads.