Servicemeddelelse
P-plads Stubbeløbsgade nedlægges per 5. januar 2023
Nyhed — Nordhavn

P-plads Stubbeløbsgade nedlægges permanent torsdag den 5. januar 2023 kl. 10.00, hvor alle køretøjer skal være fjernet fra p-pladsen.

Lukningen sker i naturlig forlængelse af åbningen af det nye parkeringshus på Trælastholmen, P-hus Orient Plads, som åbnede den 15. december 2022.

Køretøjer der ikke fjernes rettidigt vil blive fjernet i samarbejde med politiet for ejerens regning.