Servicemeddelelse
P-pladser langs Pakhus 52 på Sundmolen nedlægges i uge 6
Nyhed — Nordhavn

I forbindelse med renoveringen af Orient Kaj nedlægges parkeringspladserne langs Pakhus 52 i den nordlige ende af Orient Kaj midlertidigt mens arbejderne pågår.

For parkering henvises til p-pladserne mellem Pakhus 47 og 48 samt til P-kælder Kronløbsøen og P-hus Orient Plads.