Renovering af P-hus Lüders
Nyhed — Nordhavn

Fra uge 39 påbegynder By & Havn en renovering/forskønnelse af P-hus Lüders i Nordhavn. Arbejdet omfatter følgende entrepriser:

 • Udskiftning af belysningsarmaturer
 • Udskiftning af tilvisningssystem
 • Etablering af nyt betalingssystem (automatisk nummerplade læsning)
 • Opstribning af p-båse mv.
 • Maling af trappeopgange
 • Rengøring

Arbejderne udføres etagevist, hvorfor de enkelte etager i perioder vil være midlertidigt lukket for parkering. Etager, hvor der ikke pågår arbejder, vil fortsat kunne anvendes. For yderligere parkering henvises til P-kælder Kronløbsøen.

Vejledende plan for arbejderne:

 • Uge 39: Niveau 6 & 7
 • Uge 40: Niveau 6 & 7
 • Uge 41: Niveau 5, 6 og 7
 • Uge 42: Niveau 5 & 6 (efterårsferie)
 • Uge 43: Niveau 4 & 5
 • Uge 44: Niveau 4 & 5
 • Uge 45: Niveau 3 & 4
 • Uge 46: Niveau 3 & 4
 • Uge 47: Niveau 2 & 3
 • Uge 48: Niveau 2 & 3
 • Uge 49: Niveau 1 & 2
 • Uge 50: Niveau 1 & 2
 • Uge 51: Niveau 1

OBS. Etagerne vil blive spærret af i god tid inden arbejdernes opstart for at sikre, at de bliver tømt for biler rettidigt således, at arbejderne ikke forsinkes. Der vil løbende blive opsat afspærring og information i p-huset i takt med, at arbejderne skrider frem og vi opfordrer derfor til, at man som bruger af parkeringshuset løbende holder sig opdateret på skiltningen i p-huset i forhold til, hvilke etager, der kan anvendes.

Hvis man som daglig bruger af parkeringshuset ved, at man er bortrejst i ovenstående periode eller hvis man kun anvender sin bil sjældent anbefaler vi, at man parkerer sin bil i P-kælder Kronløbsøen. Køretøjer, der ikke fjernes rettidigt vil blive fjernet af politiet på ejerens regning.