Tidsplan for udrulning af ladebokse

Ladeboksene sættes op lidt efter lidt efter denne foreløbige tidsplan for perioden 2023-2026. Ladeboksene monteres i takt med den forventede efterspørgsel, som følges undervejs. Derfor er tidsplanen ikke statisk men justeres løbende. Det kan betyde at udrulningen kommer til at foregå hurtigere end forventet. Omvendt kan der også opstå uforudsete tekniske udfordringer eller problemer med levering af materialer som kan forsinke udrulningen.

 

  Nuværende B&H ladebokse Nye ladebokse - 2023 Nye ladebokse - 2024 Nye ladebokse - 2025 Nye ladebokse - 2026
P-hus Lüders 28 7 (Q4) 10 (Q1) 11 (Q1) 13 (Q1)
P-kælder Kronløbsøen 40 10 (Q4) 31 (Q2) 27 (Q2) 41 (Q2)
P-hus Orient Plads 10 24 (Q4) 10 (Q4) 10 (Q4) 16 (Q4)
P-hus Nordhavns Plads ikke opført ikke opført 2 (Q3) 13 (Q3) 5 (Q3)
P-kælder Marmorvej 0 11 (Q3) 9 (Q1) 4 (Q1) 5 (Q1)
P-hus Bjerget 12 17 (Q3) 5 (Q4) 7 (Q4) 7 (Q4)
P-kælder C.F. Møllers Allé ikke opført 16 (Q4) 11 (Q2) 7 (Q2) 7 (Q2)
P-hus Kay Fisker 0 30 (Q3) 2 (Q2) 2 (Q2) 3 (Q2)
P-hus Edvard Thomsen 10 21 (Q3) 10 (Q2) 12 (Q2) 13 (Q2)
P-hus Arena 8 6 (Q4) 4 (Q3) 5 (Q3) 5 (Q3)
P-hus Hannemann 18 35 (Q3) 13 (Q1) 14 (Q1) 16 (Q1)
P-hus Ejler Bille 4 23 (Q4) 7 (Q2) 7 (Q2) 8 (Q2)
P-hus Asger Jorn ikke opført ikke opført 26 (Q3) 11 (Q3) 4 (Q3)
P-hus Robert Jacobsen 10 20 (Q4) 8 (Q3) 11 (Q3) 11 (Q3)
P-hus Richard Mortensen 6 10 (Q4) 5 ((Q2) 7 (Q2) 7 (Q2)

 

Prognose

By & Havns prognose for udviklingen i behovet for ladepunkter i de enkelte parkeringsanlæg beror på en række data, herunder:

  • Parkeringslicenser: Eksisterende parkeringslicenser fordelt på de enkelte parkeringsanlæg og en eventuel fremskrivning af disse baseret på udviklingen af nye byggefelter med tilknytning til det enkelte parkeringsanlæg. 
  • P-hus karakteristika: Antallet af parkeringspladser i hvert parkeringsanlæg
  • Andel elbilerScenarie for udviklingen i andelen af elbiler i Danmark
  • Biludvikling: Scenarie for den underliggende trend i bilejerskabet renset for befolkningsudviklingen

I prognosen skelnes der mellem parkeringslicenser og andel elbiler for hhv. beboere og erhverv i det, det forudsættes, at de to brugergrupper i nogen grad kan deles om ladeinfrastrukturen. By & Havn monitorer løbende udviklingen i antallet af parkeringslicenser og andelen af elbiler via data fra PARKinCPH. 

I By & Havns prognose er der fastlagt et relativt højt serviceniveau ud fra ønsket om aktivt at støtte den grønne udviklingen, hvor flere undersøgelser peger på, at tilgængelighed er en afgørende faktor. Serviceniveauet forventes reduceret i fremtiden i takt med udvidelsen af det nationale ladenetværk samt udviklingen i lade- og batteriteknologien. I nuværende prognose har By & Havn et serviceniveau for beboere på 1:2 (1 ladeboks per 2 elbiler) og for erhverv på 1:3 (1 ladeboks per 3 elbiler). Behovet for antallet af ladebokse bestemmes med udgangspunkt i den dominerende brugergruppe.

Eksempel på beregning: I P-hus Lüders er 75% af de solgte parkeringslicenser tilknyttet beboerparkering, hvormed beboerparkering udgør den dominerende brugergruppe. Ud af disse parkeringslicenser er 17% tilknyttet en elbil, mens 7% er tilknyttet en plug-in hybrid. Samlet udgør andelen af el- og plug-in hybridbiler blandt beboere 24%. Med et serviceniveau på 1:2 skal andelen af ladepladser således udgøre 12% af det samlede antal solgte beboerlicenser for at matche det forventede behov.