Tidsplan for udrulning af ladebokse

Ladeboksene sættes op løbende efter denne foreløbige tidsplan for perioden 2024-2026. Ladeboksene monteres i takt med den forventede efterspørgsel, som følges undervejs. Derfor er tidsplanen ikke statisk men justeres løbende. Det kan betyde at udrulningen kommer til at foregå hurtigere end forventet. Omvendt kan der også opstå uforudsete tekniske udfordringer eller problemer med levering af materialer som kan forsinke udrulningen. 

OBS. pga. lang leveringstid på nye forsyninger til eksisterende parkeringshuse har det ikke været muligt at etablere det ønskede antal ladebokse i 2023 - der er derfor kun udvidet i det omfang det er muligt på de eksisterende forsyninger. Resterende antal ladebokse er flyttet til 2024 og vil blive etableret hurtigst muligt.

  Nuværende ladebokse Nye ladebokse - 2024 Nye ladebokse - 2025 Nye ladebokse - 2026
P-hus Lüders 28 18 (Q3) 6 (Q1) 10 (Q1)
P-kælder Kronløbsøen 38 18 (Q4) 7 (Q2) 15 (Q2)
P-hus Orient Plads 22 12/12 (Q2) 6 (Q4) 5 (Q4)
P-hus Nordhavns Plads 16 16/16 (Q2) 9 (Q3) 4 (Q3)
P-kælder Marmorvej 5 7 (Q4) 2 (Q1) 2 (Q1)
P-hus Bjerget 25 15/15 (Q1) 6 (Q4) 7 (Q4)
P-kælder C.F. Møllers Allé 17 - 11 (Q2) 5 (Q2)
P-hus Kay Fisker 4 27 (Q4) 5 (Q2) 6 (Q2)
P-hus Edvard Thomsen 21 17 (Q4) 5 (Q2) 7 (Q2)
P-hus Arena 20 - - 2 (Q3)
P-hus Hannemann 30 - 6 (Q1) 6 (Q1)
P-hus Ejler Bille 12 22 (Q4) 7 (Q2) 8 (Q2)
P-hus Asger Jorn ikke opført ikke opført 14 (Q1) 3 (Q3)
P-hus Robert Jacobsen 20 10/10 (Q1) 5 (Q3) 6 (Q3)
P-hus Richard Mortensen 22 16/16 (Q1) 7 (Q2) 5 (Q2)

 

Prognose

By & Havns prognose for udviklingen i behovet for ladepunkter i de enkelte parkeringsanlæg beror på en række data, herunder:

  • Parkeringslicenser: Eksisterende parkeringslicenser fordelt på de enkelte parkeringsanlæg og en eventuel fremskrivning af disse baseret på udviklingen af nye byggefelter med tilknytning til det enkelte parkeringsanlæg. 
  • P-hus karakteristika: Antallet af parkeringspladser i hvert parkeringsanlæg
  • Andel elbilerScenarie for udviklingen i andelen af elbiler i Danmark
  • Biludvikling: Scenarie for den underliggende trend i bilejerskabet renset for befolkningsudviklingen

I prognosen skelnes der mellem parkeringslicenser og andel elbiler for hhv. beboere og erhverv i det, det forudsættes, at de to brugergrupper i nogen grad kan deles om ladeinfrastrukturen. By & Havn monitorer løbende udviklingen i antallet af parkeringslicenser og andelen af elbiler via data fra PARKinCPH. 

I By & Havns prognose er der fastlagt et relativt højt serviceniveau ud fra ønsket om aktivt at støtte den grønne udviklingen, hvor flere undersøgelser peger på, at tilgængelighed er en afgørende faktor. Serviceniveauet forventes reduceret i fremtiden i takt med udvidelsen af det nationale ladenetværk samt udviklingen i lade- og batteriteknologien. I nuværende prognose har By & Havn et serviceniveau for beboere på 1:2 (1 ladeboks per 2 elbiler) og for erhverv på 1:3 (1 ladeboks per 3 elbiler). Behovet for antallet af ladebokse bestemmes med udgangspunkt i den dominerende brugergruppe.

Eksempel på beregning: I P-hus Lüders er 75% af de solgte parkeringslicenser tilknyttet beboerparkering, hvormed beboerparkering udgør den dominerende brugergruppe. Ud af disse parkeringslicenser er 17% tilknyttet en elbil, mens 7% er tilknyttet en plug-in hybrid. Samlet udgør andelen af el- og plug-in hybridbiler blandt beboere 24%. Med et serviceniveau på 1:2 skal andelen af ladepladser således udgøre 12% af det samlede antal solgte beboerlicenser for at matche det forventede behov.