Byggeriopstart af P-hus Hannemann
Nyhed — Ørestad

Byggeriet af det kommende parkeringshus på Hannemanns Allé opstarter inden for de kommende uger.

I modsætning til By & Havns øvrige parkeringsanlæg, der er firkantede, bliver det kommende parkeringshus på Hannemanns Allé rundt. I parkeringshusets center anlægges et kombineret trappe-/elevatortårn. Parkeringshusets facade begrønnes med plantekasser.

P-hus Hannemann har samlet plads til ca. 560 biler fordelt på 7 etageomgange. Parkeringshuset er tegnet af Christensen & Co og hovedentreprenøren er 5E-BYG. Parkeringshuset forventes at være klar til ibrugtagning i 1. kvartal 2021.

 

Rendering af P-hus Hannemann

Rendering af P-hus Hannemann

Lukning af P-plads Hannemann Syd
Det nye parkeringshus skal opføres på den grund, hvor den midlertidige terræn-parkeringsplads, P-plads Hannemann Syd, er placeret. P-plads Hannemann Syd, lukkes derfor fredag den 6. december kl. 22.00, hvor pladsen skal være tømt for biler.

Ny indkørsel til P-plads Hannemann Nord
Da byggepladsen etableres delvis på Hannemanns Allé skal indkørsel til P-plads Hannemann Nord fremadrettet ske via den nye indkørsel, der er etableres der, hvor der i dag er indkørsel til handicapparkeringsområdet. P-plads Hannemann Nord nedlægges, når det nye parkeringshus står færdigt.

Udvidelse af P-plads Nordre Fælled Nord

For at kompensere for den midlertidige reduktion af parkeringspladser i området er P-plads Nordre Fælled Nord blevet udvidet mod den vestlige ende af Hannemanns Allé med 180 parkeringspladser og består nu af 458 parkeringspladser.

Hvor kan jeg parkere i byggeperioden?

Parkanter henvises til de øvrige parkeringsarealer i området: P-plads Hannemann Nord, P-plads Nordre Fælled Nord, P-plads Nordre Fælled Syd, P-hus Ejler Bille, P-hus Kay Fisker og P-plads Arena.

Bemærk, at P-plads Nordre Fælled Nord og P-plads Nordre Fælled Syd kun kan benyttes med digital p-tilladelse fra PARKinCPH ligesom, at P-plads Arena ikke kan benyttes, når der er arrangementer i Royal Arena.

Rendering af P-hus Hannemann

Rendering af P-hus Hannemann