Lukning af midlertidige parkeringspladser i Nordhavn
Nyhed — Nordhavn

I perioden juli - september 2022 sker der en trinvis lukning af fem midlertidige parkeringsarealer i Nordhavn. 

Lukningen af de midlertidige parkeringsarealer sker som følge af, at By & Havns dispensation til drift af de midlertidige parkeringsarealer ophører med åbningen af parkeringskælderen på Kronløbsøen og tilførslen af 1.000 nye parkeringspladser i Nordhavn. Du kan læse mere om åbningen af P-kælder Kronløbsøen i denne særskilte nyhedsartikel: Link til nyhedsartikel.

Plan for lukning følger herunder:

Lukning per 25. juli 2022:

  • Parkeringsareal mellem Pakhus 53 og Pakhus 54 (Sundmolen)
  • Parkeringsareal i Pakhus 52 (Sundmolen)

Lukning per 31. august 2022:

  • P-plads Tromsøgade (Århusgadekvarteret Vest)

Lukning per 30. september 2022:

  • P-plads Glückstadsvej (Århusgadekvarteret)
  • P-plads Gittervej (Århusgadekvarteret)

Da det er en ferieperiode vi går ind i, hvor mange er ude at rejse, beder vi dig være særlig opmærksom på, hvor du parkerer din bil mens du eventuelt er bortrejst. Køretøjer der ikke fjernes rettidigt vil blive fjernet af politiet.