Renovering af P-hus Kay Fisker
Nyhed — Ørestad

OPDATERING 7/5: Lukning af P-hus Kay Fisker forlænget t.o.m fredag d. 17/5

Med den forestående renovering og opgradering af P-hus Kay Fisker, tager By & Havn hul på en større opgradering på tværs af By & Havns parkeringsanlæg i Ørestad og Nordhavn.

Vi renoverer og moderniserer

By & Havns ældste parkeringshus P-hus Kay Fisker i Ørestad City står overfor en omfattende renovering og teknisk opgradering. Derfor holdes parkeringshuset helt lukket i 9 dage fra fredag den 3. til og med fredag den 17. maj – begge dage inklusive.

Lukningen skyldes et omfattende arbejde med afrensning af maling på alle overflader, hvilket sviner betydeligt. Pga. risikoen for skader på køretøjer, hvis der parkeres i p-huset under denne proces, vil p-huset være helt lukket for parkering i denne periode.

I denne periode henviser vi til parkering i P-hus Edvard Thomsen på Edvard Thomsens Vej 4A, hvor der også kan foretages opladning af elbiler.

 

Billede af eksisterende trappetårn

Billede af eksisterende trappetårn

Visualisering af nyt trappetårn

Visualisering af nyt trappetårn

 

Efter den 12. maj fortsætter renoveringen i to etaper og parkeringshuset vil frem til den 1. juli, hvor renoveringen forventes at kunne afsluttes, have halv kapacitet. Først arbejdes der i den østlige del af parkeringshuset – herefter i den vestlige del.

I forbindelse med renoveringen af P-hus Kay Fisker ombygges desuden trappetårnene, som har forbindelse til plateauet ovenpå parkeringsanlægget med udeområder til Ørestad Skole og Ørestad Gymnasium. De nuværende glashuse erstattes af cortenstål og der etableres bænke til ophold rundt om tårnene. Tagene erstattes af grønne sedumtagmåtter og der isættes ovenlysvinduer, så der kommer mere naturligt lysindfald i trappetårnene. Dette arbejde udføres af sikkerhedshensyn i skolernes sommerferie. 

Det skal være let og trygt at parkere

Bedre skiltning, tekniske løsninger og generel opgradering af By & Havns parkeringshuse skal gøre det nemmere at være parkeringskunde og sikre tryghed og overblik, når man parkerer sin bil i et af By & Havns parkeringshuse. By & Havn har indgået kontrakt med Scanview om projektering, køb, installation og drift af parkeringssystemer til By & Havns parkeringsanlæg.

Brugernes oplevelser er i centrum for By & Havns modernisering af de 14 parkeringshuse i  Ørestad og Nordhavn, som By & Havn har opført og drevet siden P-hus Kay Fisker, som det første parkeringshus så dagens lys i Ørestad. P-hus Kay Fisker er også det første parkeringsanlæg som gennemgår en større renovering og får implementeret de nye tiltag. Herefter kommer turen til de øvrige parkeringshuse i de kommende to år. Konceptet implementeres fra starten i de parkeringshuse, som er under opførsel eller planlægning.

 

Digitale løsninger

Moderniseringen af samtlige By & Havns parkeringshuse indebærer en implementering af en ensartet teknologisk infrastruktur, herunder betalingsautomater, betalingssystem, parkeringshenvisning og infrastruktur til opladning af elbiler. Det betyder f.eks. at det kamerabaserede betalingssystem ANPR (automatic number plate recognition) og markering af real-time ledige p-pladser, som allerede er en del af de nyeste parkeringshuse, nu rulles ud til alle By & Havns parkeringshuse. Med Scanviews kamera-baserede løsninger får vi et fuldautomatisk betalingssystem med integration til By & Havns parkeringsportal PARKinCPH. Det gør det muligt at introducere en række nye funktioner i portalen som kommer faste kunder til gode - bl.a. i form af øget fleksibilitet og indsigt i eget forbrug.

Visualisering af nyt way-finding design

Visualisering af nyt way-finding design

 

 

 

Billede fra P-hus Kay Fisker

Billede fra P-hus Kay Fisker

Visualisering af nyt way-finding design

Visualisering af nyt way-finding design

Billede fra P-hus Kay Fisker

Billede fra P-hus Kay Fisker

Nemmere at finde vej

En grundlæggende præmis for en god oplevelse, når man parkerer sin bil er, at man kan finde vej i parkeringshuset. At man kan finde vejen ud af huset, når man har parkeret sin bil og kan finde tilbage til den igen, når man har brug for det. Derfor har By & Havn allieret sig med arkitektfirmaet KHR Architecture om bl.a. bemaling af vægge og gulve, så man som parkant let kan orientere sig om hvilken etage man befinder sig på og hvor f.eks. elevatoren, udkørslen eller betalingsautomaten er. Bemalingen er en del af et samlet way-finding koncept som skal styrke brugervenlighed og grafisk udtryk.

De primære farver i bemaling og skiltning er grøn og orange. De bruges strategisk til at opdele de største parkeringshuse i dele, f.eks. øst og vest, men de friske farver er også med til at give mere liv til de ellers nøgne vægge og flader i parkeringshusene.

 

Trygheden i højsædet

Som en del af projektet indgår implementering af sikkerhedsforanstaltninger som overvågningssystemer og vagtordninger i parkeringshusene. Overvågning suppleret med vagtordninger skal bidrage til at forebygge hærværk og tyveri samt situationer med f.eks. uhensigtsmæssigt ophold i parkeringshusene, som kan opleves som utrygge for parkanter. Det betyder at et overvågningskamera f.eks. vil kunne registrere hvis grupper af personer opholder sig i længere tid i et parkeringshus, og gøre en vagt opmærksom på det, så han/hun kan håndtere situationen.