Sundmolen

Der er midlertidige parkeringspladser i terræn fordelt på hele Sundmolen. Den primære parkering sker på parkeringspladsen foran Sundmolehusene, på parkeringspladsen mellem Pakhus 47 og Pakhus 48 samt i parkeringsbåsene langs pakhusene på Orientkaj og Sundkaj.


Nyt parkeringsanlæg på vej

I Kronløbsbassinet, mellem Sundmolen og Århusgadekvarteret, etablerer By & Havn en ny ø, Kronløbsøen. På selve øen opføres en 33.000 m2 stor parkeringskælder i fire etager med plads til 1.100 biler. Kronløbsøen forbindes via broer til både Sundmolen og Århusgadekvarteret. Du kan finde mere information på hjemmesiden www.kronlobsbassinet.dk

Opførelsen af Kronløbsøen påbegyndes i sommeren 2019 og forventes at stå færdig i slutningen af 2023. Det vides endnu ikke, hvornår parkeringskælderen forventes at være klar til brug.


Parkeringstakster

På Sundmolen er det muligt at betale for parkering med kreditkort i betalingsautomat eller via følgende parkeringsapps: EasyPark, Apcoa Flow, ParkOne og ParkMan.

  • Første 30. min. gratis
  • Mandag - Søndag kl. 07.00 - 17.00: 18,00 kr./time*
  • Mandag - Søndag kl. 17.00 - 07.00: 9,00 kr./time*

Max. døgntakst er 120,00 kr.* pr. løbende 24 timer.

*Bemærk, at der ved betaling via parkeringsapp pålægges gebyr. Gebyrerne kan variere afhængigt af udbyderen.


Parkeringsabonnement

Følgende kundetyper kan købe digitalt parkeringsabonnement via PARKinCPH til Sundmolen:

 

Håndværkerparkering

På Sundmolen er der indrettet en særlig zone til håndværkere med parkeringsabonnement fra PARKinCPH. Håndværkerzonen er placeret på Orient Kaj på den nordlige side af Pakhus 52. Hvis der ikke er ledige p-pladser i håndværkerzonen henvises til de øvrige parkeringsanlæg, der er inkludereret i håndværker parkeringsabonnement, se oversigtskort

Parkering uden for håndværkerzonen er kun tilladt med gyldig betaling via betalingsautomat eller parkeringsapp. 

279
Parkeringspladser
8
Handicap
4
Elbil
4
Motorcykel
Services
Betalingsautomat
Elbilpladser
Handicapparkering
MC-parkering
Mobilbetaling
Sundmolen

Sundmolen

2150 Nordhavn

Se på kort

Åbningstider
Mandag - Søndag
00.00-24.00