Om PARKinCPH

 

PARKinCPH er By & Havns digitale parkeringsportal til administration af digitale parkeringstilladelser til By & Havns parkeringsanlæg i Ørestad, Nordhavn, Marmormolen, Søndre Frihavn og Nordre Toldbod.


På PARKinCPH får du adgang til køb og administration af dine digitale parkeringstilladelser. Du kan også læse om By & Havns parkeringsanlæg i Ørestad, Nordhavn, Marmormolen, Søndre Frihavn og Nordre Toldbod.

Kontakt

Kontakt vores Kundeservice, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp.

Find kontaktinfo
Rendering af P-hus VM Bjerget

Rendering af P-hus VM Bjerget

Om By & Havn

By & Havn er et udviklings- og driftsselskab, der leverer langsigtet og helhedsorienteret byudvikling og tager ansvar for at skabe sammenhængende og velfungerende bykvarterer, bl.a. Ørestad og Nordhavn.

By & Havn har ansvaret for udvikling af parkeringshuse i bykvarterne, ligesom vi har ansvaret for etablering af veje og kanaler, byrum og grønne områder.

Indtægter fra By & Havns aktiviteter går til fælles goder som f.eks. at betale større infrastrukturprojekter i København – herunder metroen samt byrum, kajstrækninger, brygger, parker og initiativer i de nye bykvarterer.

By & Havn er ejet i fællesskab af Københavns Kommune (95 procent) og Staten (5 procent) og drives på et forretningsmæssigt grundlag. Dette ejerskab giver By & Havn et langsigtet perspektiv og betyder, at By & Havn sikrer, at byen ikke udvikles fra grund til grund, men til fremtiden – bykvarter for bykvarter.


Læs mere om By & Havn på www.byoghavn.dk